Krakowskie Kopce

Na terenie Krakowa znajdują się cztery kopce, żadne inne miasto aż tylu kopców nie ma.

Kopiec Kościuszki, dojść do niego można aleją Waszyngtona i ulicą św. Bronisławy.

Kopiec Józefa Piłsudskiego zwany jest Kopcem Niepodległości. Jest największym kopcem w Krakowie.

Kopiec Wandy ujrzeć można w okolicach Huty Sendzimira w Nowej Hucie, według jednej z legend kopiec jest mogiłą córki Kraka, Wandy.

Na Krzemionkach zobaczyć można Kopiec Krakusa. Jest to według podań mogiła samego księcia Kraka